PRAVILNIK PORTALA

PRAVILNIK PORTALA

www.montenegrobooking.net (www.crnagorabooking.com)

 

Pravila i uslovi korišćenja

 

 

Korišćenjem usluga portala www.montenegrobooking.net potvrđujete da ste saglasni sa pravilnikom, i time prihvatate pravila i uslove navedene u tekstu koji slijedi:

1.

Oglašivač je odgovoran za tačnost i cjelovitost informacija koje putem www.montenegrobooking.net plasira u javnost, i za tačnost opisa ponuđenog proizvoda, tako da osnivač portala ne provjerava istinitost informacija koje oglašivač plasira, i ne odgovara za tačnost krajnjem korisniku - potrošaču.

1.a

Portal www.montenegrobooking.net je posrednik između ponuđača usluga i roba i krajnjeg potrošača, bez provizije, gdje portal naplaćuje izrađene stranice, banere i linkove na mjesečnom ili godišnjem nivou, i to reguliše Ugovorom o internet predstavljanju.

2.

Portal www.montenegrobooking.net objavljuje sve informacije i oglase u dobroj namjeri, i ne odgovara za zloupotrebu ličnih podataka oglašivača, ako je počinjena od strane treće osobe.

3.

Portal www.montenegrobooking.net garantuje:

  1. Da u slučaju nefunkcionisanja stranica samog portala u nekom periodu, produži vrijeme zakupa stanica, banera ili linka na svoju štetu, onoliko vremena koliko je bio van funkcije, bez nadoknade oglašivača;

  2. Da prilikom prispijeća dokaza o izvršenoj uplati, obaveza portala je da u roku od 24h postavi plaćenu prezentaciju oglašivača, izuzev ako nije drugačije regulisano u Ugovoru za internet prezentaciju;

  3. Da odgovara za izradu i kvalitet samog portala, kao i za kvalitet spotova i reklama koje sam portal izrađuje.

 

 

4.

Portal www.montenegrobooking.net ne garantuje:

  1. Da na stranicama www.montenegrobooking.net apsolutno neće biti grešaka;

  2. Da će stranice apsolutno funkcionisati bez prekida u svakom trenutku;

  3. Za kvalitet slika i video zapisa predatih i urađenih od strane oglašivača.

5.

U slučaju da oglašivač traži izmjene i dopune već objavljenog materijala, portal može, a ne mora izaći u susret sa ili bez novčane nadoknade, a sve zavisno od veličine i mogućnosti pružanja takve usluge od strane samog portala.

6.

Portal ima pravo izmijeniti i urediti tekst oglašivača u slučaju uvredljivih ili diskriminirajućih poruka prema sličnim oglašivačima, i sa time upoznati korisnika tih usluga.

7.

Portal je dužan ukloniti podatke sa zakupljenih stranica ili ih promijeniti, ukoliko korisnik usluga -oglašivač promijeni sjedište firme, telefonske brojeve ili mjesto pružanja svojih usluga bez nadoknade, ukoliko se mijenja samo tekstualni dio, bez povećanja slovnog fonda.

8.

Oglašivač ima pravo sa urađenim materijalom, jedan put mjesečno, 12 puta u toku godine, bez nadoknade, portalutražiti i dobiti izmjene slika i tekstualnog dijela na zakupljenoj internet stranici, a u slučaju promjene fotografija u flashu ili video zapisa – doplaćuje novčani iznos u dogovoru sa portalom. Oglašivač sam uređuje svoju prezentaciju, a ovaj član je za članove kojim tim portala održava prezentaciju.

9.

Sa ovim Pravilnikom su upoznati svi korisnici portala i moraju ga se pridržavati u potpunosti. Za sve zahtjeve i sporove u vezi samog portala, njegovog pravilnika i cjenovnika, kao i ugovora o internet prezentaciji, obratiti se osnivaču portala. U slučaju mogućih sporova, nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

 

Mail : osnivac@montenegrobooking.net

Osnivač portala: Željko Laković

Oglašivač

______________________ M.P.

Odgovorno lice


Izvršni direktor NETMARK d.o.o.

Danijela Vujadinović M.P.

+382 69900344 

Top